Financije & Proračun postrojbe

Sukladno odredbama članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) i Upute za objavu godišnjeg izvješća o poslovanju trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države, lokalnih i regionalnih jedinica samouprave Povjerenice za informiranje Republike Hrvatske, u Klasi: 008-01/15-01/02, pod Ur. brojem: 401-01/21-16-02, od dana 20.svibnja 2016.god. prema Akcijskom planu Partnerstva za otvorenu vlast 2014-2016, a u smislu odredaba Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15, 134/15), Javna vatrogasna postrojba Rovinj, Istarska 13 a,52210 Rovinj, objavljuje godišnja financijska izvješća za poslovne godine kako slijedi:

2024. godina

2023. godina

2022. godina

 • Financijski plan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu – pogledaj
  • I. izmjene i dopune financijskog plan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu – pogledaj dokument
  • II. izmjene i dopune financijskog plan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu – pogledaj dokument
 • Financijsko izvješće 01.01.-30.06.22. – pogledaj
 • Financijsko Izvješće za 01.01.-31.12.2022.g. – pogledaj

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

 • Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1 – 31.12.2018 godine – pogledaj XLS pogledaj PDF – REF
  • Bilješke uz financijsko izvješće za period 1.1 – 31.12.2018 godine – pogledaj

2017. godina

 • Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1 – 31.12.2017 godine – pogledaj XLSpogledaj PDF – REF
  • Bilješke uz financijsko izvješće za period 1.1 – 31.12.2017 godine – pogledaj
  • PR-RAS izvještaj o prihodima i rashodima primicima i izdacima za razdoblje od 1. 1 – 31. 1. 2017. godine – pogledaj
  • Plan RASHODA – Planirana financijska sredstva za kalendarsku 2017 godinuprojekcije 2018-2019 – prihod i primici – pogledaj
  • Plan PRIHODA- Planirana financijska sredstva za kalendarsku 2017 godinuprojekcije 2018-2019 – prihod i primici – pogledaj

2016. godina

 • PR-RAS VP 151 – Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1 – 31.12.2016 godine – pogledaj
  • BILJEŠKE UZ PR-RAS VP 151 – Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1 – 31.12.2016 godine – pogledaj
 • RAS Funkcijski VP 154 – Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1.1 – 31.12.2016 godine – pogledaj
 • P-VRIO VP 156 – Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1.1 – 31.12.2016 godine – pogledaj
 • OBVEZE VP 169 – Izvještaj o obvezama za razdoblje 1.1 – 31.12.2016 godine – pogledaj
 • BIL VP 152 – BILANCA stanja na dan 31.12.2016. godine – pogledaj
 • BILJEŠKE UZ BIL VP 152 – BILANCA stanja na dan 31.12.2016. godine – pogledaj
Skip to content