Sukob interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13), Javna vatrogasna postrojba Rovinj, Istarska 13 a, 52210 Rovinj, kao Naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektom:

  • Popis gospodarskih subjekata objavljen 05.06.2013. godine – pogledaj popis
Skip to content