Propisi i pravilnici

PRAVILNICI

 • Pravilnik o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja (NN 65/94) – pogledaj
 • Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN 91/02) – pogledaj
 • Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama (NN 65/94) – pogledaj
 • Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN 61/94) – pogledaj
 • Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (NN 89/01) – pogledaj
 • Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94) – pogledaj
 • Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (NN 89/01) – pogledaj
 • Pravilnik o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94) – pogledaj
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN 31/11) – pogledaj
 • Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (NN 31/11) – pogledaj

ZAKONI

 • Zakon o vatrogastvu (pročišćeni tekst NN 139/04) – pogledaj
  • Zakon o dopuni zakona o vatrogastvu (NN 174/04) – pogledaj
  • Zakon o izmjenama zakona o vatrogastvu (NN 38/09) – pogledaj
  • Zakon o izmjenama zakona o vatrogastvu (NN 80/10) – pogledaj
 • Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) – pogledaj
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) – pogledaj
Skip to content