Meteorološka postaja JVP Rovinj | sati


Aktualni podaci
Trenutni podaci h
Temperatura zraka °C
Relativna vlažnost %
Tlak zraka hPa
Brzina vjetra m/s
Udari vjetra m/s
Smjer vjetra
Kiša danas mm
Današnji podaci
24 - satna statistika
Najniža temperatura zraka °C
Najviša temperatura zraka °C
Sredna dnevna temperatura °C
Najniža relativna vlažnost %
Najviša relativna vlažnost %
Najjači udar vjetra m/s
Srednji vjetar m/s
Kiša danas mm
Mjesečni statistički podaci
Mjesečna statistika
Najniža temperatura zraka °C ()
Najviša temperatura zraka °C ()
Srednja mjesečna temperatura °C
Najniža relativna vlažnost % ()
Najviša relativna vlažnost % ()
Najjači udar vjetra m/s ()
Srednji vjetar m/s
Kiša ovaj mjesec mm
Najkišovitiji dan mm ()

Meteo podaci dostavljaju se koristeći Davis Vantage Vue meteorološku postaju. Prikaz podataka i statistiku uredio Alen Šterpin (Neverin.hr).
Interaktivni grafovi izrađeni uz pomoć SteelSeries, JavaScript library i RGraph.