Plan nabave

Temeljem čl. 28. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16 i i 114/22),javni naručitelj obvezan je objaviti Plan nabave.

Sukladno čl.4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju I analizi tržišta u javnoj nabavi  ((NN 101/2017), naručitelj je obvezan objaviti plan nabave I sve njegove kasnije promjene na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH).

Izvještaje objavljenih planova nabave Javne vatrogasne postrojbe Rovinj možete kreirati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH pod izbornikom „Planovi nabave“

Od 1. siječnja 2024. u produkciji je novi EOJN RH (https://eojn.hr)

Izvještaje objavljenih planova nabave Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno možete kreirati na poveznici

Skip to content