Tehnička intervencija otvorenog prostora int.57/2017

Uklanjanje palog stabla na šetnici u Park šumi Punta Corente.

Skip to content