Tehnička intervencija 50/2017

Oslobađanje zapetljanog galeba u starogradskoj jezgri.