Požar otvorenog prostora Žminjština int.65/2017

Hektar po hektar….