POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VATROGASAC (TESTIRANJE FIZIČKE SPREME, PSIHOLOGIJSKO TESTIRANJE, STRUKTURIRANI INTERVJU )

Povjerenstvo Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno -Unità dei vigili del fuoco pubblica ( u daljnjem tekstu Povjerenstvo) za provedbu natječaja za prijem u radni odnos na radno mjesto ” vatrogasac” u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj-Rovigno -Unità dei vigili del fuoco pubblica, dana 08.06.2021. objavljuje:

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VATROGASAC (TESTIRANJE FIZIČKE SPREME, PSIHOLOGIJSKO TESTIRANJE, STRUKTURIRANI INTERVJU ) – pogledaj dokument

Natječaj za prijem u radni odnos

Natječaj za prijem u radni odnos na radno mjesto vatrogasac (1 izvršitelj/ica) – pogledaj natječaj

Natječaj za imenovanje Zapovjednika JVP Rovinj

Na temelju članka 34. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19) i Odluke  Upravnog vijeća JVP Rovinj (u nastavku teksta: upravno vijeće),  URBROJ: 2171-01-24-20-83/1 od 25. kolovoza 2020. godine, Upravno vijeće raspisuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VATROGASAC (TESTIRANJE FIZIČKE SPREME, PSIHOLOGIJSKO TESTIRANJE, STRUKTURIRANI INTERVJU )

Povjerenstvo  Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno ( u daljnjem tekstu  Povjerenstvo) za provedbu natječaja za prijem u radni  odnos na radno mjesto  ” vatrogasac”  u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj-Rovigno  , dana 10.06.2020. objavljuje:

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VATROGASAC  (TESTIRANJE FIZIČKE SPREME, PSIHOLOGIJSKO TESTIRANJE, STRUKTURIRANI INTERVJU ) – Pogledaj poziv za testiranje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos

Na temelju čanka 21. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19), Pravilnika o unutarnjom ustrojstvu , načinu rada  i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj-Rovigno,  i Odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno od 25.svibnja 2020. godine, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno objavljuje:

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VATROGASAC (TESTIRANJE FIZIČKE SPREME, PSIHOLOGIJSKO TESTIRANJE, STRUKTURIRANI INTERVJU )

Dana 07.02.2020. godine  putem, Zavoda za zapošljavanje i web stranica Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno objavljen je oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto vatrogasac. Povjerenstvo  je  utvrdilo da provjeri znanja i sposobnosti  mogu pristupiti  4  kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa.

Testiranje fizičke spreme, psihologijsko testiranje  održati će se u ponedjeljak  02.03.2020. godine  u prostorijama Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno ,Istarska 13/a sa početkom u 09:30 sati. – pogledaj dokument

Natječaj za prijem u radni odnos – Vatrogasac

Natječaj za prijem u radni odnos na radno mjesto vatrogasac

Natječaj za prijam u radni odnos–Vatrogasaci

Pogledajte natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto Vatrogasac – pogledaj natječaj

Odluka o poništenju natječaja

Odluka o poništenju  javnog natječaja za prijem u radni odnos na radno mjesto “VATROGASAC” ( 5 izvršitelja / izvršiteljice ) – pogledaj odluku